QDMS

QDMS NEDİR ?

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının (TS EN ISO 9001, TS EN 10002, TS EN ISO 14001, OHSAS 18001, TS EN ISO 22000, ISO/TS 16949, TS EN ISO/IEC 17025, TS ISO/IEC 27001, TS EN ISO 50001 vb.) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlamaktadır.

QDMS Modülleri

+ Doküman Yönetimi

+ Düzeltici Önleyici Faaliyetler

+ Denetim Faaliyetleri

+ Anket

+ Genel Aksiyon ve YGG

+ Eğitim

+ Kalibrasyon

+ Öneri

+ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi

+ Olay Bildirimi

+ BT Varlık Risk Yönetimi Risk Analizi

+ Çevre Boyut Etkileri Risk Analizi

+ MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

+ Kurumsal Risk Yönetimi

+ İç / Dış Müşteri Şikayetleri

+ FMEA

QDMS’ i NEDEN KULLANMALIYIM ?

+ Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek

+ Kurumsal hafıza oluşturmak

+ İzlenebilirliği sağlamak

+ Sürekli öğrenmek

+ Verileri kolayca analiz etmek

+ Zamandan tasarruf etmek

+ Veri paylaşımını güvenle yönetmek

+ Nitelikli kaynak ve AR-GE

+ Veri kaybını önlemek

+ Kişilere bağlı kalmamak

+ Geniş iş ortakları ağı

+ Veri aktarım araçları

+ Deneyimli kadroları

+ Entegrasyon desteği

+ Sektörel tecrübeleri

+ Modüler kurgusu

+ Güçlü destek yapısı

QDMS’İN GÜÇLÜ YÖNLERİ…

+ Kurumsal hafıza ve kurumsal bilgi havuzu oluşturma

+ Modüler ve parametrik yapı

+ Çoklu dil desteği

+ Web teknolojisi ile her yerden erişim ve Mobil cihaz desteği

+ Bağımsız iş akışları oluşturabilme

+ Hızlı ve kolay devreye alınabilme

+ Kişilere bağlı kalmadan yönetim

+ Değişen şartlara uyum

+ Güvenli doküman kontrolü ve hızlı onay mekanizması ile zaman tasarrufu

+ Kolay tasnif edilen, indekslenen dokümanlar ile hızlı görüntüleme

+ Yetkilendirme özelliği ile dokümanlara kontrollü erişim ve birbirleri ile ilişkilendirilebilir dokümanlar

+ Dokümanların otomatik yayınlanması ve okunan dokümanların kolay takibi

+ Basılı dokümanların yönetimi

+ Onay, kontrol, revizyon ve yayınlama aşamalarında e-mail ile bilgilendirme

+ Otomatik olarak sistem tarafından doküman master listesi oluşturma

+ Şablon kullanımı ile dokümanlarda standardizasyon sağlama

+ Dokümanları ürün, süreç ve yönetim sistemleri ile dinamik olarak ilişkilendirme

+ Manuel olarak doldurulup arşivlenen kalite kayıtlarının takibi

+ Kurum içi ve kurum dışı tüm şikayetlerin yönetimi

+ Şikayetleri şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alma, takip etme ve raporlama

+ Şikayetler ile ilgili alınan aksiyonların anlık olarak takip edilmesi

+ Aksiyon atanan kişileri sistem üzerinden bilgilendirme

+ Geciken işlerde ilgililerin ve yöneticilerin bilgilendirilmesi, raporlanması

+ Müşteri bazında rapor şablonu tanımlanması ve müşteriye gönderilmesi

+ Şikayet sürecinde istenilen akış ve onay adımlarının tanımlanması

+ Şikayetin risk analizine göre önceliklendirme yapılması

+ Sistem üzerinden şikayet kayıtları ile ilgili raporlar ve grafiklerin alınması

+ Müşteri şikayetleri sürecinden düzeltici önleyici faaliyetler (DÖF) sürecinin başlatılması

+ Kök neden analizlerinin yapılması

+ Şikayetlerin kategorilere ayrılması ve analiz edilmesi

+ Şikayetlerin kapatılmadan önce etkinliğinin değerlendirilmesi

+ Müşteriye şikayet ile ilgili anket gönderilmesi

+ Şikayet çevrim içi sürelerinin raporlanması

+ Dış uygulamalardan şikayet kaydı açılması için Web Service desteği

+ Düzeltici/Önleyici faaliyetleri şirket prosedürlerine uygun olarak kayıt altına alma, takip etme ve raporlama

+ Düzeltici/Önleyici faaliyetler ile ilgili alınan aksiyonları anlık takip etme ve otomatik bilgilendirme

+ Geciken işlerde ilgililere ve yöneticilere periyodik hatırlatma

+ DÖF sürecinde istenilen akış ve onay adımlarını tanımlama

+ Müşteriye özel Global 8 Disiplin (G8D) desteği

+ Denetim, Müşteri Şikayet, FMEA, Olay Bildirimi ve Risk Yönetim modülleri ile entegrasyon

+ İşlem kaynakları, uygunsuzluk kategorileri ve kök nedenleri kuruma özgü tanımlama

+ Uygunsuzluk Raporları, Pareto Analiz ve Grafikler Yönetim sistemi ve süreç gibi değişik kriterlerde Düzeltici/Önleyici faaliyetleri izleme

+ Düzeltici/Önleyici faaliyetler ile ilgili kapatma öncesi ve sonrası etkinlik değerlendirme

+ Dış uygulamalardan Düzeltici/Önleyici faaliyet kaydı açılması için Web Service desteği

Back to top