eBA

eBA ile siz de kağıtsız ofise geçin.

eBA NEDİR ?

eBA (Elektronik belge akışı) Bimser Çözüm firması tarafından geliştirilen mevcut erp programınıza ek Belge, Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemidir.

eBA Döküman ve Belge akışı sistemi ; kurumun yada organizasyonun kurumsal hafızasını düzenler, geleceğe düzenli ve sağlıklı bir biçimde hazırlanmasında yardımcı olur. Diğer bir ifade ile, şirketlerin yaşam süreçleri boyunca yarattığı bilgi, belge, döküman gibi yazılı ve görsel öğelerin oluşturulması, saklanması ve bu bilgilere güvenli ve hızlı bir biçimde erişilmesini sağlar. Özetle kağıtsız ofis yönetim sistemi olarak da tanımlanabilir.

eBA İş Akışı Yönetim Sistemi; iş süreçlerinin hızlı bir şekilde otomasyona taşınması ve diğer kurumsal uygulamalarla entegrasyonunu sağlayarak, işletmelerin karlılığını artıran, süreç odaklı iş yapma anlayışını yaygınlaştıran bir süreç geliştirme platformudur.

eBA’YI NEDEN KULLANMALIYIM ?

eBA Döküman Yönetimi, eBA Capture ve eBA İş Akışı modülleri ile kurumda kağıtsız ofis dönüşümünü çok hızlı bir şekilde sağlayabilir; tüm iş süreçlerinizin ve kurumsal dökümanlarınızın elektronik ortamda paylaşılmasını ve takibini gerçekleştirebilirsiniz.

eBA Döküman Yönetimi sayesinde kurumsal hafızanızı oluşturup, eBA iş akışı yardımıyla bu dökümanlarınızın elektronik ortamda kurum içerisinde dolaşmasını sağlayabilir, eBA Capture sayesinde tüm fiziksel dökümanlarınızı hızlı bir şekilde elektronik dökümanlara çevirebilirsiniz.İş süreçlerinizin standardizasyon ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerinizin performansını iyileştirebilir ve böylece süreç maliyetlerinizi düşürerek kurum kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

eBA le mevcut operasyonel sistemlerle kolay entegre edilebilir iş süreçlerini geliştirebilirsiniz. Özelleştirilebilir katmanı ile kurumun mevcut altyapısındaki süreçlerle tam uyumlu çalışır.

Ofis çalışanlarının zamanlarının % 40-% 60’ı belge oluşturmak, aramak, almak, tasnif etmek ve düzenlemek içim harcanmaktadır.

eBA’NIN GÜÇLÜ YÖNLERİ…

+ Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
+ SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi popüler ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı,
+ ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemine entegre edilmesi,
+ Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi,
+ Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle konuşarak hatalı veri girişinin engellenmesi,
+ Bimser Çözüm ve TÜBİTAK ortak çalışma ile eBA’da elektronik imza
entegrasyonu imkanı,
+ İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu ve standardizasyonu,
+ İş süreçlerinde takip edilebilirlik ve süreç maliyetlerinin azaltılması,
+ Sürükle bırak teknolojisi,
+ Rol bazlı iş akışları,
+ Kurumsal hafızanın düzenlenmesi,
+ Profil Formları ile hızlı ve güvenli erişim,
+ Sistematik biçimde saklama,
+ TS13298 standardına uyumluluk,
+ Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu,
+ Standart dosya planı uyumlu,
+ DTVT uyumlu,
+ e-Yazışma paketi,
+ KEP üzerinden yazışma,
+ Dokümanlarınızı hızlıca elektronik ortama aktarımı ve sınıflandırılması,
+ Arşivleme ekibinin verimliliğini arttırır ve performansını ölçer.
+ Standart dışı tarama ve doküman oluşumunu engeller.
+ Tarayıcılarla entegrasyon, Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim ve boş sayfa ayıklama,
+ OCR (Optical Character Recognition) desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım,
+ Oryantasyon, eğrilik ve çözünürlük düzeltme,
+ Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standardı görüntü formatlar,
+ İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma,
+ Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi ve rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı,
+ Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu,

Back to top