Bilgi Güvenliği

Güvenlik

Bilgi teknolojilerinin zaman içinde gelişmesi, veri erişiminin farklı platformlarda çok sayıda kullanıcıya sunulmasını kolaylaştırmıştır ve ekstra güvenlik ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İzinsiz erişimi engellemekle başlayan sistem güvenliği, bilgiye erişilen platformun tipine ve kullanıcı sayısına göre pek çok çözüm yolu bulunmaktadır.

Sistem güvenlik çözümlerinin tamamında amaç bilginin korunması ve sistemin aksamadan çalışması üzerine kurulmuştur. Güvenli bir sistem için gereken donanımsal ve yazılımsal önlemler belirlenmeli, güvenlik politikası ve acil müdahale senaryoları oluşturulmalıdır.

Saprotek Bilişim, kurumsal sistem güvenliği için partner şirketlerimizden sistemin açık noktalarına saldırı, karşı saldırı ve savunma testleri yaparak durum tespiti, zayıflık testi, sunucu, ağ cihazları ve erişim politikası incelemesi yaparak güvenlik raporu hazırlar ve kurumunuzun bilgi güvenliği ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

Yedekleme

Verilerinizin düzenli bir şekilde yedeklerinin alınması her hangi bir veri kaybı esnasında tekrar veriyi geri getirmek açısından çok önemlidir. Veri alma sıklığı, veri alınan medyanın türü ve konumuna göre veriyi geri çağırırken alacağınız riskler değişir. Finansal, hukuki ve ticari verilerinizin önem durumuna göre yedekleme prosedürünü belirlemelisiniz.

Her kuruma göre farklılık göstermekle birlikte kanuni bazı yaptırımlar belli sürelerde finansal ve diğer alanlardaki verilerinizi saklamanızı zorunlu kılmaktadır.

Verilerinizi düzenli olarak yedekleyerek, donanım arızası, siber hızrsızlık, kullanıcı hataları ve felaket durumlarında meydana gelen kaybı en aza indirmelisiniz.

Belli periyotlar içerisinde birden çok yedek alarak ve hepsini ayrı ayrı arşivleyerek işlemlerinizi daha kolay ilerletebilirsiniz. Bunun için yedek alınacak periyotların kullandığınız uygulamaların durumu ve veri artış hızınıza göre belirlenmesi gerekir. Bu periyotlat günlük/haftalık/aylık/yıllık aralıklarla ayarlanarak veriyi geri dönmeye çalıştığınız yedekleme dosyasında bir hata meydana gelirse bir önceki yedekleme dosyasına dönmenizi sağlar.

Back to top